วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

Chespin

วาดตัวแรกแหะๆ ระหว่างทำโปรเจค

2 ความคิดเห็น: